۲۳ فروردین، ۱۳۹۲

همین الان

 - ویرگول کدومه؟
* شیفت + 7

با یه دست سعی می کنه شیفت و هفت رو با هم بزنه ولی نمی تونه.
می گم : اون یکی؟
می گه اونم نمی رسه

:|

و من به روحیه ی کار تیمی فکر کنم که هیچ وقت در ایرانیان نبوده و فلسفه ی فرد گرایی این جور مزخرفاتی که ننویسیم فکر می کنن کسخلیم