۰۱ خرداد، ۱۳۹۳

عواقب چند ساعت دیرتر به دنیا آمدن

فکرکن آسمون سوراخه و اونایی که متولد می شن از آسمون میوفتن روی زمین
خب این می تونه فاجعه بیافرینه

چون زمین می چرخه