۱۵ مرداد، ۱۳۹۴

دوباره

سرت را از روی زانوانت بلند کن
لبخند بزن
و حسرت تمامی سال‌های گذشته خود را
قضا کن

در این برزخ
فرقی ندارد
که 
آسمان حرفی برای زدن ندارد
یا
زمستان زیباست

حروف اضافه را که دور بریزی
معنی زندگی را 
بهتر می‌فهمی