۱۷ بهمن، ۱۳۸۹

آگهی ترحیم

 انالله و انا الیه راجعون

مرحومه ی مغفوره ی خلد آشیان جنت مکان
ایران آریانسب

مادر گرامی آقایان:
کورش ذوالقرنینی
داریوش هخامنش منسب
اشکان تعددیان
خسرو شیرین پناه
محمد عرب نژاد
عباس صفویان
...
ناصر الدین حرم پرست
رضا گاجاریان
محمدرضا پهلوان پنبه
روح الله آخوندیان
سید علی دستبندیان
و نوگل خاندان دست به ...ـگان محـ.ـمود انتـ.ـریان
صبح روز با هدف کردن یارانه ها
به فنــــــــــا رفت
لذا از تمامی شما عزیزان دعوت می شود بدون حضور در مکان خاصی به احترام این بانوی صبور یک دقیقه سکوت را کنار گذاشته و به پا خیزید.
از خداوند منان برای آن مرحومه ی مغفوره امید بهبودی ... و برای بازماندگان بی صبری مزمن خواستاریم.
----------------------------------------------------
از طرف خانواده های:
بهگـ... - کـ.و... - متوهمیان - امیدواران - سبزی نژاد - شریعتمداری و سایر دانستگان و ندانستگان