۱۷ بهمن، ۱۳۸۹

گوه به دکارت

نمی دونم می دونید یا نه؟
ولی اینکه می گن بادمجون بم آفت نداره به این دلیل می باشه که بم اصلن بادمجون نداره
یعنی با این ضرب المثل کلن منکر وجودت میشن
حالا هی بیاندیش و باش