۰۲ آبان، ۱۳۹۰

اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است...

با تمام شیطنتی که خاطراتمان می کنند
باز لبخندی به چهره ی برگه هایم نمی نشینند

دل و دماغ عاشقانه نوشتن ندارم

فقط فاصله را بیشتر نکرده ای!
فقط برای رسیدن به خیالت
     یک هفته است که هر شب مست می کنم
          اما باز به جایی نرسیده ام

فاصله ها بیشتر نشده اند
فقط چند دور، دور گردنم چرخانده ای این مسیر را

هر تلاشی برای به تو رسیدن
نتیجه اش گره خوردن است.............................
پ.ن:
شعر عنوان از محمدعلی بهمنی:
اینجا برای از تو نوشتن هوا کم است
دنیا برای از تو نوشتن مرا کم است
اکسیر من نه اینکه مرا شعر تازه نیست
من از تو می نویسم و این کیمیا کم است
...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر