۲۰ دی، ۱۳۹۱

زندگی آروم به این می گن

وقتی با هم حرف می زنن صداشون رو نمی شنوی
با اشاره حرف می زنن
برای رسوندن مفهوم سعی می کنن میمیک صورتشون رو جدی تر نشون بدن

دونفر که کر و لال هستن توی مترو با هم حرف می زنند و من به این فکر می کنم که چقدر زندگی اینها می تونه آروم باشه
هیچ وقت صدایی توی زندگی شون نیست
شکی نیست که همه مون گاهی آرزو می کنیم که برای مدتی کوتاه یه همچین زندگی یی رو تجربه کنیم.

از همه چیز جالب تر برام این بود:
یکی شون موبایل داشت :)
ظاهرن پیامک داشت 
به دوستش هم نشون دادش

موبایلش سایلنت بود :)