۲۵ اردیبهشت، ۱۳۹۱

حالا مثلن که چی؟

شده تا به حال از زندگی سیر بشید؟؟!؟

 با خودتون بگید دیگه بسه؟!؟

خواستم این رو بگم که 
اگه سیر شدید
بی زحمت بکشید کنار بزارید ما هم یه لقمه بخوریم!!
 
گرسنمونه لعنتیا!!!!!