۲۴ اسفند، ۱۳۹۰

دو قدم مانده به مرگ

خیال آغوشت مرا به عمیق ترین و شیرین ترین خواب دنیا برد
نمی توانم تصور کنم
که خودش
چه بلایی سرم خواهد آورد
...
دیدی حق با من بود؟