۰۲ بهمن، ۱۳۸۹

امر به معروف

- پدر بنده هیچ وقت تو خونه بهمون نگفت که پاشید نماز بخونید. ما خونه مون شمالی هستش و دستشویی مون تو حیاطه. فقط تابستون ها صبح وقتی می خواد بره وضو بگیره همچین در رو می کوبه که همه از صداش بیدار می شن، زمستونا هم وقتی می ره در رو باز می زاره سر 5 دقیقه همه از سرما بیدار می شن...

-------------
این رو یکی از دوستام امروز برام تعریف کرد