۲۹ دی، ۱۳۸۹

خدا شناسی - ۱

فکر کن انداخته باشنت توی یه اتاق تاریک بدون هیچ در و پنجره ای و تازه چشمات رو هم بسته باشن. بعد بهت بگن بگو پشت دیوار چه خبره  :|


.