۲۰ آذر، ۱۳۸۹

خونسردی تا چه حد؟

اصولن کمتر چیزی می تونه بهم استرس وارد کنه یا ناراحتم کنه چون در راستای بنی آدم اعضای یکدیگرند همه چیز و همه کس به اونجام هم نیستند و سعی می کنم خودم رو به خاطر چیزی ناراحت نکنم.
و نکته ی بعد اینکه تقریبن یه ۷ یا ۸ سالی می شه که دوستای من داد و فریاد من رو نشنیدن (اینقدر اونجای فعالی دارم)
در آخر این رو عنوان کنم که بنده پریروز یه چیزی دیدم که واقعن اعصابم رو به هم ریخت و ناراحتم کرد. به گونه ای که شروع کردم هر چی از دهنم در اومد به زمین و زمان و ... (خودتون می دونید سه تا نقطه چیه) دادم. حالا اون چیز چی بود؟

زر زدن های محـ.ـمـ.ـود کـ.ریــ.ـمی ِ مـ.ـادر به خطـ.ــــــــــــــــا....