۱۳ اسفند، ۱۳۹۱

نسخه ی عمومی همه چی

از این دیوثایی که درد خودشون رو به تمام جامعه تعمیم می دن و سعی می کنن هرکی رو که می بینن از مکاشفاتش حقیرشون در این دردستان بگن و برای همه نسخه بپیچن که فیلان نکن و بیسار کن حالم به هم می خوره...

مخصوصن اونایی که در زمینه ی ازدواج به مشکل برخوردن و به هر کی می رسن می گن زن نگیر...