۲۳ بهمن، ۱۳۹۱

کلاس فوق العاده

پدرم سه چهار روز پیش مرد.
مجالس برگزار شد.

پریشب شام بود. یکی از دوستام که سه چهار سال پیش باباش فوت کرد بود بهم گفت:

خدا بیامرزتش
ناراحت نباش
خودم یه کلاس ۱۲ ساعته ی بی پدری برات می زارم که بدونی چیکار باید بکنی