۱۷ تیر، ۱۳۹۱

آخر و عاقبتمان

دوهزار سال فلسفه و منطق را...
سقراط و افلاطون و ارسطو را...
هگل را
کانت را
خیلی ها را
تمام علوم دنیا را...
تمام زندگی را

با یک نگاه
یک رابطه
یک سلام
یک لبخند

معاوضه می کنیم و در نهایت...

خداحافظی می کنیم با هم...

با طناب احساس
دار می زنیم
عقل
این کودک حرامزاده را

...

بخندید
دست هایتان را بشویید
و با خیال راحت
یک استکان خواب بنوشید و یک دل سیر روزمرگی بخورید

نوش جان

.