۲۳ خرداد، ۱۳۹۱

سوسک ها را نکشیم

این سوسکا هستن که سفید هستن با پاهای بدون خار
بعد صدای خیلی خوبی دارن و در جاهای تمیز هم پیدا می شن فقط
و غذاشون رو با کارد و چنگال می خورن

از این سوسکا دوس می دارم