۲۷ بهمن، ۱۳۹۰

لطفن کمربندهای ایمنی را ببندید

به نام زندگی سق می زنیم بدبختی هایمان را
و به نام شادی هورت می کشیم دردها را
در این گوشه از دنیا
اگر لازم باشد
حتی قطب های آهن ربا
همدیگر را جذب می کنند
.