۱۹ مهر، ۱۳۹۰

in the my village...

-- بعد از ظهر یه خواب بیقوله ی کوچولو کردم...
+ خواب چی کردی؟؟؟؟
-- بیقوله!
+ خرفت اون قیلوله ست
-- پس چرا به خواب شب می گن بیتوته؟!؟!
+ :|


.