۲۲ شهریور، ۱۳۹۰

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی من اینجام

کمی اینطرف تر
چپ چپ چپ چپ
نه، خیلی رفتی
کمی بیا به راست
حالا یه کم پایین تر
آها خوبه
بیا پایین تر
آفرین
حالا کمی این بدبختی ها و مشکلات و غم و غصه ها را که کنار بزنی مرا می بینی
اینهمه جای خالی
شعور داشته باش
و مرا مجبور نکن که بنویسم
لعنت به کسی که در مکان آشغال بریزد
و بالای سرم نصب کنم
لازم نیست خدا باشی
اگر سختت نیست
کمی آدم باش