۳۱ مرداد، ۱۳۸۹

شغل شریف ..ـا کـ.شی

اونهایی که صف مردونه ی ۲۰ نفری نانوایی رو می بینن و به زنشون می گن طرف خانوما خلوته
تو برو دوتا نون بگیر....