۰۵ مرداد، ۱۳۸۹

اطلاعیه - ۱

سالهاست دسمال من زیر درخت آلبالو گم شده...
آنهایی که سواد دارند بی زحمت اگر چیزی پیدا کردند خبرم کنند

-
پ.ن : هیچ وقت نفهمیدم چرا به جای آلبالو از چنار یا نارون استفاده نکرده اند. زیر درخت آلبالو که جای نشستن نیست آخه.