۲۸ تیر، ۱۳۸۹

خسیس

چی از اون جبروت کبریاییت کم می شه اگه یه میلیارد از هرجایی به ما برسونی؟
تو که داری خسیس

-
پ.ن:
حالا هی بگین خدا هست :))
اسمایلی سقراط