۲۲ تیر، ۱۳۸۹

خلیج عربی

خلیج فارس رو می خواید بکنید تو کـو...ـتون، وقتی بچه ی آدامس فروش سر کوچه ی ما هر شب گرسنه می خوابه؟
حالا هی بمب گوگلی راه بندازین...