۲۶ خرداد، ۱۳۸۹

حیف از کردان

یکی از خصوصیات اخلاقی ما ایرانی ها اینه که به تنهایی هم دکتر هستیم هم مهندس هم معلم و هم هر گه دیگه که تو ذهنتونه....
خلاصه بین اینهمه تخصص هیچ گهی نیستیم
خیالتون راحت