۱۳ شهریور، ۱۳۹۲

Be professional

بزرگترین ناشی گری زندگی تون می تونه این باشه که به حرف های آدمها بسنده کنید
فکر کنید آدم ها اون چیزی که می گن هستن
اون حسی رو که دارن می گن
اون چیزی رو که میخان می گن

نوچ
حرفه ای عمل کنید
تو چشماشون نگاه کنید...
زیاد نگاه کنید...