۱۶ شهریور، ۱۳۸۹

اندر مضرات شاد بودن

آدم هايي كه هميشه شادن از يك نعمت بزرگ محروم هستن، اينكه يك روز يك
ساعت نمي تونن تو خودشون باشن.
همه وقتي با اين آدما روبرو ميشن انتظار دارن كه بگن و بخندن!
خوب لامصبا اونا هم آدم هستن خب...