۲۲ مرداد، ۱۳۸۹

باور نمی کنم....

کی باورش می شه که چیزی که توی آسمون هست و هر سی روز یه بار زمین رو دورمیزنه و اونقدر دوره که چن نفر بیشتر نتونستن پا روش بزارن، چنین رابطه ی مستقیمی با شکم آدم ها داشته باشه؟

مربوط به ماه رمضان