۲۴ خرداد، ۱۳۸۹

صبحانه

چند روزی ست که خوشمزه ترین صبحانه ی دنیا را می خورم:
نگاه گرم و خرسند مادرم به خاطر خریدن دو تا سنگک تازه
...