۲۴ خرداد، ۱۳۸۹

حرف حق - 1

مرحوم درخت آلبالوی حیاطمون که به دست تیغ کند نوسازی عمرش رو داد به شما همیشه بهم می گفت :
میوه ی دلم : زندگی ما چهارتافصل داره. زندگی شماها هزارتافصل داره... غصه نخور...
مهم اینه که می گذره...
کاش الان سرجاش بود و می دید که می گذره، اما چه جوری؟